Forskningsutvärderingar

december 06, 2012 10:16

Den 4 december samlade SUHF:s Expertgrupp för kvalitetsfrågor personer från lärosäten där forskningsutvärderingar har genomförts den senaste tiden. Syftet var att utbyta erfarenheter. Modellen för utvärderingen, peer review teamens utformning, ”units of assmessment”, bibliometrins betydelse och användning, huruvida samverkan och nyttan också utvärderats var några av de aspekter som togs upp.


Det är särskilt intressant att diskutera erfarenheter från de genomförda utvärderingarna just nu eftersom Vetenskapsrådet har fått till uppgift att utreda en framtida forskningsutvärdering baserad på peer review för hela landet. Regeringen skriver i Forsknings- och innovationspropositionen att VR tillsammans med övriga statliga forskningsråd ska ”utreda och lämna förslag på ett resursfördelningssystem som gör det möjligt att fördela anslag till universitet och högskolor innefattande kollegial bedömning av universitets och högskolors kvalitet och prestation i forskning inkluderande såväl vetenskapliga bedömningar som bedömning av dess relevans och nytta för samhället.” Sannerligen inte en lätt uppgift!
 

Representanter från VR deltog vid mötet och fick förhoppningsvis med sig många kloka synpunkter att beakta i det fortsatta arbetet. SUHF kommer att följa VR:s fortsatta arbete så nära som möjligt och generaldirektören kommer till SUHF:s styrelse den 19 december och till ett möte med samtliga rektorer den 22 januari.