Higher Education and the Global Agenda

december 01, 2012 11:19

Detta var temat för det möte som International Association of Universities (IAU) under den gångna veckan har genomfört i San Juan, Puerto Rico.
 

SUHF blev medlemmar i IAU för ett par år sedan som ett led i att vara mer internationellt engagerat. Mötet har verkligen inneburit möjligheter till internationella kontakter med 100-tals deltagare från hela världen närvarande. Här har bl.a. universitetens roll för framtidens utmaningar, socialt engagemang, breddad rekrytering, möjligheter och utmaningar med OER och internationaliseringens goda men ibland också mindre goda sidor diskuterats.
 

IAU har samtidigt haft sitt årsmöte med verksamhetsplan, budget, dokument om ”affirming academic values in internationalisation of higher education”och” guidelines for an institutional code of ethics in higher education”. Det har också varit val av ny styrelse för den kommande 4-års perioden. Vi kommer att ha stora möjligheter att påverka arbetet då Pam Fredman är invald som rektor för GU och även jag har fått en plats som representant för nationella organisationer.
 

Det har varit en mycket givande vecka i det varma och soliga Puerto Rico men nu går resan åter till ett vintrigt Stockholm.