Sista styrelsemötet för året

december 20, 2012 13:10

SUHF:s styrelse sammanträdde den 19 december. Det var det sista styrelsemötet under innevarande mandatperiod och därmed avtackning av avgående ledamöter. Pam Fredman som är ordförande framförde ett stort tack för alla goda insatser till Kerstin Norén , rektor för Högskolan Väst och Peter Gudmundsson, rektor för KTH.
 

Styrelsen hade ett flertal besök under mötet och fick möjlighet att diskutera med Lars Haikola om UKÄ:s nya uppdrag angående chefsutbildning, med generaldirektören för VINNOVA, Charlotte Brogren, om  uppdraget att fördela medel för samverkan och med generaldirektören för VR, Mille Millnert, om VR:s arbete med att ta fram förslag på en ny resursfördelningsmodell baserad på peer-review. Uppdragen innebär stora utmaningar och fortsatt samarbete och diskussioner med lärosätena är av största vikt.

Julledigheten står för dörren och jag önskar alla en skön avkoppling och tid att umgås med familj och vänner. Själv kommer jag att tillbringa juldagarna i ett vintrigt Stockholm och därefter njuta av sevärdheter, sol och bad i Indien. Väl mött i januari!