En viktig dialog

Uppåt 90 personer deltog den 18 januari i SUHF:s dialogseminarium för finansiärer och lärosäten.

På agendan stod redovisning av läget gällande fullkostnadsredovisning runt om i världen, det nationella läget avseende indirekta kostnader och när det gäller den nyligen införda fyraåriga meriteringsanställningen. Från finansiärshåll redovisades synen på de indirekta kostnadernas storlek och en utvärdering av förändrade beredningsformer. Från VR gavs en redovisning av läget gällande system för forskningsinformation (utvecklingen av Sweden ScienceNet) och data kring forskarmobilitet. Alla presentationer kommer att kunna återfinnas på SUHF:s hemsida.
 

Dialogen är viktig. Den visar att skilda ståndpunkter som finns särkskilt gällande synen på indirekta kostnader men bara genom att redovisa och förklara olika synsätt kan arbetet gå vidare och försåtelsen öka.
 

SUHF:s dialogseminarium kommer därför att återkomma i januari 2014. Då hoppas vi på lika stort engagemang och vilja till dialog.