En givande presidiedag och inspiration kring akademins framtida rum

Vid några tillfällen under året har SUHF:s presidium en s.k. kallad presidiedag då presidiet träffar aktörer inom och utom högskolesektorn för att diskutera aktuella utbildnings-och forskningsfrågor.


Den 30 januari var årets första presidiedag med många intressanta möten. En viktig fråga som återkom flera gånger under dagen i samtal med bl.a. generaldirektören för YH-myndigheten, Pia Enochsson och med ordförande för TCO Eva Nordmark var vikten av att skapa en helhetssyn kring eftergymnasial utbildning i Sverige med tydlighet för sökande och avnämare och med goda möjligheter till livslångt lärande utan återvändsgränder.
 

Eva Durhan från utbildningsdepartementet lovade att de hinder som påpekats vad gäller avgiftsbetalande studenter var under skyndsam hantering och att förslag om högskolestiftelser var närmare än någonsin.
 

Den 31 januari till 1 februari träffades företrädare för lärosätenas ledningar i Dans-och cirkushögskolans lokaler. Det bjöds inspiration och möjlighet att samtala kring akademins framtida rum. Hur kan/ska ledare agera i det fysiska, det digitala och kontrollrummet för att skapa förutsättningar för lärande och kreativitet.
 

Möjligheter att fortsätta samtalet om akademins framtida rum efterfrågades och SUHF:s Expertgrupp för kvalitetsfrågor och Framtidsgruppen, vilka stod som arrangörer, kommer sannolikt med förslag.