Samråd om kvalitetssystem för högre utbildning

Den 8 februari hölls i Stockholm det första av tre samråd som SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor genomför för att få hela högskolesektorns syn på hur ett nationellt kvalitetsystem för högre utbildning bör utformas.


Expertgruppen inledde med att återge några intryck från studiebesök i andra länder. Skottland, Nederländerna, Kanada, Australien och Island beskrevs i korthet. Dessa exempel visar att ett system kan utformas på många olika sätt och att andra aktörer än de som vi i Sverige är vana vid kan ansvara för olika delar. För att logiskt bygga ett system bör syfte och principer först klargöras och därefter kan lämplig metod utformas.
 

Det 50-tal representanter från olika lärosäten som deltog i samrådet tog sig med entusiasm an uppgiften att diskutera syfte och principer och slutligen föreslå ett system. Ett system med komponenter såsom examensrättsprövningar, utvärdering av program, granskning av kvalitetsarbete, tematiska utvärderingar, inspektioner etc.
 

Den 13 februari genomförs samråd i Malmö och den 21 februari i Göteborg.