Nordiskt rektorsmöte i Helsingfors

Kvällen den 28 februari och heldag den 1 mars träffades ett 70-tal rektorer från nordiska lärosäten för att diskutera förändringar i utbildnings- och forskningslandskapet.
På agendan stod områden som Norden på världskartan och Europa och Norden. Det talades om samarbete kring småämnen, Nordens styrkor inom forskning och om strategiska aspekter kring Open Educational Resources ( OER).
 

Intresset för att samtala och att samarbeta är stort, det visar om inte annat att så många deltog i mötet. Det konstaterades att vi i Norden har en stark position inom utbildning och forskning. Vi har mycket gemensamt, samarbetet är omfattande och upplevs som okomplicerat.
 

Det omfattande och goda samarbetet är något som kanske skulle lyftas fram tydligare och värderas högre än vad som görs idag. Det finns självklart också hinder som bör dryftas för att få till stånd förändring.
 

Rektor i Oslo, Ole Petter Ottersen, bjöd in kollegorna till ett nytt möte i Oslo, när tiden för ett sådant känns lämplig.