IAU möte och konferens i Manchester

Den 22- 26 april pågick ett antal aktiviteter i Manchester anordnade av International Association of Universities (IAU) 

Det började med styrelsemöte och därefter en ”General conference for Associations” med temat Institutional Diversity in Higher Education: Advantage or Threat for Associations. IAU har sett stort antal sammanslutningar, liknande SUHF, som medlemmar och organiserar vartannat år en konferens med ett tema som är av särskilt intresse för dessa medlemmar.

Som ny ledamot av styrelsen för IAU blev jag imponerad av bredden i den verksamhet som organisationen bedriver. Faktum är att en viktig diskussion var om det behövs en prioritering och fokusering och inom vilka områden detta i så fall skulle vara. Att internationalisering är en kärna för IAU  är lätt att förstå. Andra områden som idag har stort fokus handlar om tillgång till utbildning, breddad rekrytering, etik för högre utbildning och hållbar utveckling.

Konferensen som pågick den 25-26 april gav en mycket god inblick i utvecklingen runt om i världen. Siffror som att 70 % av högre utbildning i vissa delar av Sydamerika bedrivs i privat regi, i många fall med vinstsyfte och den hastighet med vilken många Afrikanska länder bygger ut sitt utbildningssystem var förvånande.  Den stora diversitet som finns inom högre utbildning vad gäller studentpopulation, hur utbildningen bedrivs, hur den styrs och ägs, hur och med vem lärosätet samverkar och fördelningen mellan forskning och utbildning beskrevs mycket väl av Ellen Hazelkorn från Dublin Institute of Technology. Många typer av sammanslutningar av lärosäten deltog i konferensen. Där fanns nationella som SUHF, de som har medlemmar från hela kontinenter, från samväldet eller som har en språklig gemenskap. Det var mycket intressant att höra hur diversiteten bland medlemmarna kommer till uttryckt i och påverkar deras arbete.

Nästa konferens för sammanslutningar  blir 2015 och då i Accra, Ghanas huvudstad.