Intressant diskussion om betygssättning

juni 05, 2013 00:00

Den 4 juni genomfördes ett seminarium på temat ”Betygssättning i svensk högre utbildning – ett hinder för mobilitet?”

Mats Edvardsson från Göteborgs universitet och SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor gav en introduktion till frågan och ett internationellt perspektiv presenterades av Rosalind Duhs från University College London. Den bild som framträder är att svensk högre utbildning använder sig av många olika betygsskalor och att detta skapar problem vid mobilitet både för utresande och inresande studenter. Runt om i världen har man ofta många betygssteg men i Sverige är modeller med U/G och U/G/VG vanligt förekommande. Max Scheja pratade sedan om målstyrning och lärande. Ulf Dalnäs från Göteborgs universitet var moderator.

Prorektorer, dekaner, lärare, internationella koordinatorer, pedagoger, studenter m.fl. deltog i de intressanta diskussionerna som berörde hur detta påverkar svenska studenters möjligheter att konkurrera internationellt, reaktionen från samarbetspartners runt om i världen som förväntar sig en större differentiering av betyg och också hur betygssättning påverkar förhållningssättet till lärandet.

Den avslutande panelens slutsats var att synen på en flergradig betygsskala tycks ha förändrats sedan frågan diskuterades i samband med införandet av Bologna. Många fler ser idag fördelar med en större differentiering och också fördelar med ett enhetligt nationellt system.

Diskussioner och slutsatser kommer att sammanställas och lämnas till SUHF där fortsatt diskussion måste ske, bl.a. i samband med Förbundsförsamlingen den 23 oktober på KTH.