Lärorika möten

Under senare delen av förra veckan träffade de svenska universitetsdirektörerna ett antal kollegor ifrån England och Skottland. Detta möte var en fortsättning på en mycket lång tradition av möten som äger rum vartannat år omväxlande i Sverige och Storbritannien.   Denna gång var Uppsala värd och jag är mycket glad att jag fick möjlighet att vara med trots att jag inte längre tillhör ”kretsen”.

Mötena innehåller såväl en allmän uppdatering kring läget inom högskolesektorn i respektive land som teman med högaktuella frågeställningar. Det är slående hur olikt systemen för framförallt utbildning fungerar i olika delar av Storbritannien. En fråga som togs upp och som är av centralt intresse för oss i Sverige är effekten av och synen på den s.k. REF:en ( Research Excellence Framework). Jag hoppas att VR som utreder frågan om kommande resursfördelningssystem i Sverige tar sig god tid att lyssna på erfarenheter från detta system.  

Jag berättade om SUHF:s framtidsarbete och Manifest och Liz Winders från Sheffield Hallam University om det scenarioarbete som gjorts av Universities UK ( se mer på: http://www.universitiesuk.ac.uk/ABOUTUS/WHATWEDO/POLICYANALYSIS/UKHIGHEREDUCATION/FUTURES/Pages/default.aspx) )

 Det är verkligen roligt att under så trivsamma former som mötena skapar få så många nya intryck och så mycket ny kunskap.