Hearing, styrelsemöte och kommande evenemang

Under den gångna veckan inbjöd utbildningsdepartementet till en hearing om utbildningsutbudet. Deltog gjorde bl.a. statssekreterarna Peter Honeth och Ulrika Stuart Hamilton samt Susanne Ackum från Finansdepartementet. Inbjudna var ett antal lärosäten, företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt UKÄ och myndigheten för Yrkeshögskolan. Diskussionen rörde kopplingen mellan lärosätenas utbud av utbildningar och arbetsmarknadens behov. Framförallt berördes behov av utbildning och vidareutbildning för individer som är inne i omställningsprocesser av olika skäl. Att detta kräver stor flexibilitet i tid och rum för att fungera, det var alla överens om. Hur det ska finansieras och vilken roll de olika aktörerna ska ha, kan det dock råda lite olika uppfattningar om.

Onsdag till torsdag hade SUHF:s styrelse ett internat och många ärenden stod på dagordningen. SUHF:s expertgrupper hade till mötet lämnat in redogörelser för hur de arbetar med nuvarande uppdrag och hur de ser på framtiden och detta diskuterades. Andra viktiga frågor var den verksamhetsplan som ska gå till Förbundsförsamlingen samt övriga frågor, såsom diskussion om Högskolestiftelser och om framtida nationellt kvalitetssystem för högre utbildning, som står på Förbundsförsamlingens agenda.

SUHF:s årskonferens i samarbete med KTH på temat Kompetensförsörjning är mycket nära förestående (22/10) och intresset är  stort. Ett annat evenemang som jag vill flagga för är European Quality Assurance Forums konferens den 21-23 november som denna gång hålls i Sverige med Göteborgs universitet som arrangör. Konferensen är årligen återkommande och har denna gång rubriken Working together to take quality forward. Läs mer på: http://www.eua.be/EQAF-Gothenburg.aspx