”Science, not silence”

februari 06, 2017 13:59 av Anders Söderholm

”Science, not silence” är det lite fyndiga slagordet för den rörelse som nu samlas under parpalyet ”March for science” i USA. Avsikten är att protestera mot det som man uppfattar som förakt för vetenskapliga fakta från Trump-administrationens sida; kanske först och främst förnekandet av forskningen om klimatförändringar.

Men det finns också de som argumenterar för att manifestationer genom stora folksamlingar, agitation och demonstrationer riskerar att placera vetenskaplig verksamhet som ett av många enskilda särintressen som kämpar om utrymme i det offentliga samtalet. I stället måste fakta-föraktet mötas med faktabaserade diskussioner i sakfrågor med initierade politiker, medborgare, elever och studenter och på en mängd olika platser och dessutom jämt och ständigt och inte bara vid särskilda tillfällen.

Båda förhållningssätten – ideologisk demonstration vid enskilda tidpunkter respektive faktabaserad diskussion som en kontinuerlig aktivitet – är i förstone båda logiska. Jag hoppas dock att det är så att vi i Sverige slipper dra ut på gator och torg till vetenskapens försvar på grund av att vi är skickliga på att delta i och föra diskussion om sakfrågor på de många platser där människor samlas för att skapa politik eller helt enkelt för att samtala om vår samtid.

Men det är onekligen så att det finns flera tendenser som inte förenklar kunskapsutbytet länder emellan och som tenderar att bortse och bortförklara vetenskapliga fakta. Ett exempel på det förra är förstås inreseförbudet i USA och Brexit som på lite olika sätt innebär att gränser sätts upp där utbytet tidigare har varit betydligt friare. Det senare är inte bara klimatförnekandet, som ju är ett aktivt avståndstagande från fakta, utan också beslutsfattande grundat på fördomar eller dimmiga föreställningar om verkligheten där man inte ens bryr sig om att söka kunskap som grund för sina beslut.

Universitet och högskolor har en viktig roll i dessa sammanhang på flera olika sätt. Vi utbildar våra studenter på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vi ska främja förståelsen för internationella förhållanden, jämställdhet och en hållbar utveckling. Forskningen ska vila på vetenskapliga metoder och forskare ska fritt välja forskningsfrågor och tillerkännas rättigheten att också publicera sina resultat.

Universiteten är inte ”bara” en utbildnings- och forskningsfabrik utan också en del i främjandet av ett demokratiskt samhälle med demokratiska värderingar och en ömsesidig förståelse mellan olika grupper i samhället och mellan länder. Det kan vara värt att påminna sig om detta ibland: Det finns ett ”greater good” som vi är en del av och som gör vårt arbete inte bara viktigt utan helt nödvändigt för samhällets fortbestånd.