Styrning, resursfördelning och omställning

februari 22, 2017 16:40 av Anders Söderholm

 ”Alltsammans var ett enda dallrande och skälvande, glittrande och gnistrande, sorlande och porlande, plaskande och bubblande” skrev Kenneth Grahame för att beskriva Mullvadens känsla när han gick intill floden.

Lite av samma förväntansfyllda bubbel kan man höra om man går nära universitets- och högskolesektorn just nu när de kommande direktiven till utredningen om styr- och resursfördelningssystemet diskuteras. Hur ska det bli?

Två seminarier på två dagar har ägnats detta. SULF och TCO har igår och idag ordnat varsitt möte om resursfördelningsfrågor. SULF med tydlig adress till den kommande utredningen och TCO i anslutning till sin rapport om behovet av ett omställningsuppdrag till högskolan. 

Debatten har handlat om allt från produktivitetsavdraget till hur kvalitet kan stödjas i resursfördelning, frågor om utvecklingskontrakt och långsiktighet, autonomi och balans mellan olika intressegruppers krav på högskolan. 

Många högskolenördar, som jag själv, ser fram emot att ta del av direktiven och, än mer, mot utredningens förslag så småningom. Det är som bekant inte alltid som utredningsförslag genomförs men det blir ändå en period av diskussion och debatt kring en viktig fråga för universitet och högskolor.