Tillträde som går att begripa

mars 17, 2017 09:21 av Anders Söderholm

I veckan presenterades tillträdesutredningens betänkande med förslag för ett enklare och öppnare tillträdessystem till högre utbildning. Bland förslagen märks en mindre andel antagna via högskoleprovet och en del begränsningar för provtagarna, slopandet av meritpoäng och områdesbehörighet, enklare hantering av urvalsgrupperna och införandet av ett behörighetsprov samt en större möjlighet för lärosätena att hantear tillträdesfrågor.

Ett enklare, mer begripligt, tillträdessystem är något som länge efterfrågats och av de första reaktionerna på förslget så tycks många mena att detta också är vad utredningens förslag kommer att innebära. Förslagen kommer nu att diskuteras i sektorn och så småningom kommer betänkandet ut på remiss.

Även om man kanske inte vinner några val på att ha bidragit till ett nytt tillträdessystem så är detta en viktig och efterlängd reform!

Läs mer här.