March for Science 22 april

april 21, 2017 14:42 av Anders Söderholm

March for Science organiseras lördag den 22 april på mer än 500 platser runt om i världen. I Sverige äger manifestationen rum i Göteborg, Luleå, Stockholm, Umeå och Uppsala. Många universitet, högskolor och andra organisationer har uttryckt sitt stöd till detta och kommer också på olika sätt att medverka den 22 april. Även SUHF stöttar förstås March for Science.

Bakgrunden är bekant! Förnekandet av fakta och vetenskapliga förhållningssätt har vunnit mark i flera länder i och med att olika populistiska regimer har stärkt sin ställning. Falska fakta och fördomar måste avvisas som grund för beslut om samhällets utveckling. March for Science är ett ställningstagande för forskning och vetenskap.

Följ manifestationen i Sverige och internationellt