Till stöd för akademins värden

april 09, 2017 10:00 av Anders Söderholm

Under det senaste året har Sveriges universitets- och högskoleförbund haft anledning att vid några tillfällen reagera över direkta hot mot grundläggande akademiska värden och universitetens institutionella autonomi.

Reaktionerna från turkiets statsledning efter kuppförsöket i fjol innebar flera stängda universitet, avsatta akademiska ledare och begränsningar i det internationella utbytet. I USA är det föreslagna inreseförbudet och neddragningar av anslag för viss forskning oroande och nu senast har det ungerska parlamentet beslutat om lagstiftning som hotar möjligheterna för Central European University att fortsätta sin verksamhet.

Även våra internationella systerorganisationer - European University Assocation och International Association of Universities - har reagerat. Enskilda lärosäten likaså och mängder av organisationer och sammanslutningar som på olika sätt har anknytning till högre utbildning och forskning.

Det är viktigt att fortsätta göra detta och att också på olika sätt markera den internationella samhörigheten mellan högskolor och universitet i olika länder. Vi är del av en akademisk familj där våra gemensamma värden vida överstiger skillnaderna i de nationella särdragen.