Kompletterande utbildningar

av Anders Söderholm

Just nu jobbar många lärosäten med att utveckla och erbjuda kompletterande utbildningar för personer med utländsk examen som för att underlätta övergången till svensk arbetsmarknad kan och bör komplettera sin tidigare examen med en kortare utbildning i Sverige. Sedan tidigare har vissa yrken som till exempel lärare och vårdyrken omfattats av denna satsning men från och med i år har en mängd utbildningar tillkommit; allt från biomedicinsk analytiker till systemvetare och socionomer.

För att öka erfarenhetsutbytet mellan de lärosäten som arbetar med kompletterande utbildningar (vilket idag är de flesta universitet och högskolor) arrangerade SUHF den 9 juni en workshop kring dessa frågor. Ett 70-tal personer hade samlats för diskussioner kring detta angelägan tema.

På dagordningen stod många frågor kring hur man bäst lägger upp utbildning, hanteringen av språkfrågan och länkar till arbetsmarknad. Förhoppningsvis kommer detta initiativ att följas av fler likartade i takt med att de kompletterande utbildningarna etableras som en reguljär del i allt fler lärosätens utbud och för allt fler utbildningsområden.