Kvalitet IV

av Anders Söderholm

SUHF arrangerade förra veckan den fjärde konferensen/workshopen kring det nya systemet för kvalitetssäkring som är under införande. Konferenserna har följt utvecklingen av det nya systemet och vid varje tillfälle sökt sprida och diskutera erfarenheterna kring den pågående utvecklingen.

Denna gång handlade konferensen om de pågående piloterna avseende lärosätesgranskningar. Det är Newman-institutet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Dalarna och Umeå universitet som är piloter i systemet. De rapporterade om sina erfarenheter och det gavs tillfälle till intressanta och fördjupande diskussioner kring detta. Inte minst kring vad som behöver och kan förändras mellan pilotomgången och huvudomgången som startar nästa år.

Några frågor som diskuterades var om det nya systemet klarar av att säkra att kvaliteten på programnivå verkligen hanteras inom ramen för lärosätenas egna kvalitetssystem, tidsaspekterna och tidsåtgången för de olika stegen i granskningsprocessen, engagemanget från studentkårerna för de olika uppgifter som har att utföra, jämförbarheten mellan självvärderingar och vad som är en bra självvärdering; för att nämna några områden.

Planerna är att i början av 2018 ordna den femte kvalitetskonferensen.