EUA har haft möte i Bryssel

oktober 29, 2012 10:20
Den 25 och 26 oktober hölls EUA möten i Bryssel. Först med alla generalsekreterare och dagen efter med rådet med alla ordförande i medlemmarnas rektorskonferenser.

En viktig diskussion rörde HORIZON 2020 och risken för nedskärningar i budgeten. Mötet skrev enhälligt under ett brev där man motsätter sig att forsknings- och utbildningsdelarna av budgeten påverkas. För att EU ska lyckas i sin strävan att nå framgång är just forskning och utbildning den viktigaste förutsättningen och måste därför fredas från påverkan.

Andra frågor som dikusterades var det s.k. AHELO-projektet (Assessment och Higher Education Learning Outcomes) som drivs av OECD. Mötet uttalade en tydlig oro för det man uppfattar som en vilja att definiera ”the right set of skills” för olika utbildningar. Lite chockade var nog alla också över att det tycks ha spenderats ca 70 miljoner kr på projektet så här långt!

Gruppdiskussioner fördes om utveckling avseende sammanslagningar, excellensinitiativ samt kvalitetsbaserad finansiering i medlemsländerna. Många talade om sammanslagningar framtvingade av en mycket svår ekonomisk situation för lärosätena. Det blev väldigt uppenbart att Sverige trots allt har en fördelaktig situation.

Nästa möte blir i Istanbul i slutet av januari.