Två intensiva mötesdagar på Chalmers

oktober 18, 2012 10:00 av Lars Alberius
Lars Alberius.jpg

Den 16-17 oktober träffades många av SUHF:s medlemmar på Chalmers för att delta i årskonferens och Förbundsförsamling.

Årskonferensen handlade mycket om EU:s arbete med Europa 2020 strategin men det gavs också inblickar i USA:s forsknings- och utbildningspolitik. Jan Björklund problematiserade kring målkonflikter för sektorn rörande bl.a. styrning - autonomi , basanslag – riktade anslag, excellens – kapacitetsuppbyggnad, grundforskning – innovation.

På Förbundsförsamlingen valdes ny styrelse för 2013-14, se mer här, och frågor om ledarprogram, kvalitetssystem och hantering av högskoleprovet diskuterades. Framtidsgruppen gav ett första smakprov på hur ett kommande manifest skulle kunna se ut och viktiga arbetsgivarfrågor behandlades.