Vad är kvalitet och hur ska den mätas

oktober 26, 2012 09:00
Detta var tema för ett frukostseminarium som hölls av Sveriges Ingenjörer den 24 oktober.

Peter Honeth berättade om intentionerna med Forsknings- och innovationspropositionen. Han sa vidare att Sverige har en stark position forskningsmässigt och har fördelen att kunna satsa än mer, men vi behöver hålla hög kvalitet i allt vi gör. Hur kvalitet ska mätas är inte en lätt fråga. Forskningen måste uppfylla högt ställda inomvetenskapliga krav men också utvärderas utifrån möjlighet till nyttiggörande och samverkan.

Sven Stafström från VR ser utmaningen i det uppdrag som de fått att föreslå ett peer-review system. Ett sådant måste bl.a. kunna inkludera möjlighet att finansiera genombrottsforskning.
Från SUHF sida försökte jag lyfta utfallet av den omfördelning av basanslag som skett sedan 2008. Beräkningar visar att den är ytterst liten, ungefär 1% av basanslaget. Den s.k. snurran/tombolan är volymsberoende och de införda lärosätesfaktorerna är inte transparenta.

Tobias Krantz från Svenskt Näringsliv och Helena Malmqvist från ABB medverkade också och lyfte vikten av att samverkansperspektivet ges stort utrymme i kvalitetsdiskussionen.
2018 tror Peter Honeth att vi har ett fullt genomfört nytt system. Det ska bli en spännande resa…