Om SUHF > Förbundsförsamlingen > Handlingar förbundsförsamlingen 151021

Handlingar till förbundsförsamlingen 151021

Här finns alla handlingar och dokument samlade till förbundsförsamlingen i Göteborg den 21 oktober 2015.

I listan till höger finns följande handlingar och dokument:

- Handlingarna till förbundsförsamlingen med dagordning (totalt 267 sidor!)

Observera att handlingarna till förbundsförsamlingen inte inkluderar enkätsvar och bilagor till nedanstående utredningar.

- Utredningen Stipendiefinansierad forskarutbildning inklusive enkätsvar

- Enbart enkätsvaren till utredningen Stipendiefinansierad forskarutbildning

- Betygsutredningen, preliminär version

- Betygsutredningen, bilaga 1: Uppdrag och sammansättning av arbetsgrupp

- Betygsutredningen, bilaga 2: Datainsamling Ladok

- Betygsutredningen, bilaga 3: Enkätsvar

- Betygsutredningen, bilaga 4: Frågor till arbetsgivare