Handlingar till Förbundsförsamlingen den 27 mars på Blekinge tekniska högskola

Till höger finns handlingarna jämte bilagor till Förbundsförsamlingen den 27 mars 2014 på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona.

OBS! Handlingarna kommer att sändas per post en vecka före Förbundsförsamlingen, i vanlig ordning.

Handlingarna till årets Förbundsförsamling är på totalt 205 sidor. Största delen består av två olika utredningar; en om bildning, utbildning och matchning och en om resurser för utbildning och forskning.

I slutet av resursutredningen finns ett antal punkter för diskussion. Vid Förbundsförsamlingen kommer punkter att presenteras även för den andra utredningen. Mycket tid kommer att ägnas dessa utredningar i syfte att söka finna gemensamma ståndpunkter.

Revisionsberättelsen från SUHF:s revisorer presenteras vid Förbundsförsamlingen.