Om SUHF > Kansli

Kansli

 

tf generalsekreterare

Linda Gerén, linda.geren@suhf.se
Telefon: 08-32 05 26
Mobiltelefon: 0708-32 05 26


 

Utredare

Lars Alberius, lars.alberius@suhf.se
Telefon: 08-32 46 04
Mobiltelefon: 0708-69 24 60

 

CF.jpg

Projektledare - EU:s stadga för forskare

Charlotta Fransén, charlotta@fransenrekrytering.se
Mobiltelefon: 0702-26 68 14

Länk till arbetsgruppen
 

Projektledare - internationellt nyhetsbrev

Gunnar Enequist, gunnar.enequist@suhf.se

 Pia Vallgårda

Administratör

Pia Vallgårda, pia.vallgarda@suhf.se
Telefon: 08-32 13 88