Om SUHF > Styrelsen

Styrelsen

SUHF:s styrelse består av förbundets ordförande, vice ordförande och ytterligare sex ledamöter utsedda av förbundsförsamlingen för en mandattid om två kalenderår.

Styrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas av förbundsförsamlingen. Styrelsen beslutar i frågor som fortlöpande kräver förbundets ställningstagande. Styrelsen sammanträder 7-8 gånger per år. Protokollen finner du här.

Presidium

Styrelsen har utsett ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och generalsekreterare. Presidiet har överläggningar varje vecka.

Styrelsen har för perioden 2017 - 2018 följande sammansättning:

Ordförande

Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet

Björn Brorström

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås

Maria Lantz, rektor Konstfack

Johan_Sterte.jpg

Johan Sterte, rektor Karlstads universitet

Vice ordförande

Stefan_Bengtsson.jpg

Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola

Susanne Kristensson

Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet

Stephen_Hwang.jpg

Stephen Hwang, rektor Högskolan i Halmstad

Astrid_Söderbergh_Widding.jpg

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet