Om SUHF > Styrelsen

Styrelsen

SUHF:s styrelse består av förbundets ordförande, vice ordförande och ytterligare sex ledamöter utsedda av förbundsförsamlingen för en mandattid om två kalenderår.

Styrelsen bereder alla ärenden som ska behandlas av förbundsförsamlingen. Styrelsen beslutar i frågor som fortlöpande kräver förbundets ställningstagande. Styrelsen sammanträder 7-8 gånger per år. Protokollen finner du här.

Presidium

Styrelsen har utsett ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och generalsekreterare. Presidiet har överläggningar varje vecka.

Styrelsen har för perioden 2015 - 2016 följande sammansättning:

Ordförande

Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet

Björn Brorström

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås

Maria Lantz, rektor Konstfack

Johan Sterte

Johan Sterte, rektor Luleå tekniska universitet

Vice ordförande

Anders Söderholm

Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet

Susanne Kristensson

Susanne Kristensson, förvaltningschef Lunds universitet

Anita Hansbo

Anita Hansbo, rektor Jönköping University

Astrid Söderberg Widding

Astrid Söderberg Widding, rektor Stockholms universitet