Om SUHF > SUHF 20 år

SUHF 20 år

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) fyller 20 år 2015. SUHF konstituerades på Örebro slott den 8 juni 1995.

Tjugoårsjubileet markeras med en jubileumskonferens den 20 oktober 2015 på Göteborgs universitet med avslutande jubileumsfest.

För att fira har en antologi om SUHF tagits fram: 

Tjugo år i högskolans tjänst. En antologi om Sveriges universitets- och högskoleförbund

Syftet med antologin är att teckna SUHF:s historia och samtidigt diskutera SUHF som aktör nu och i framtiden i Sverige och i världen.

Målgrupper för antologin är såväl politiker och beslutsfattare inom offentlig och privat sektor som alla med intresse för svensk högskola.

Redaktörer har rektor Karin Röding, Mälardalens högskola, och Lars Alberius, SUHF:s kansli, varit.

Antologin är den andra boken om SUHF. Den första Den svenska akademiska rektorskonferensen (SAR) 1966-1996 togs fram av Stig Strömholm tillsammans med Martin H:son Holmdahl och Harald Bohlin år 2003.