Om SUHF > SUHF:s frågor

SUHF:s frågor

SUHF ska fortsätta arbetet med att etablera sig som huvudorgan och referenspunkt för sektorns synpunkter vilket bland annat innebär att få statsmakterna och andra samhällsorgan att betrakta SUHF som det naturliga organet för diskussion av sektorns frågor.

De frågor som är viktigast för SUHF att föra för sektorns räkning är:

  • Självstyre, både vad avser möjligheten till en ny organisationsform och minskad detaljreglering av högskolans inre verksamhet.
  • Resurser för högskolesektorn.
  • Internationalisering, som förutsättningarna för ett europeiskt forskningsråd och genomförandet av Bolognaprocessen.
  • Arbetsfördelningen i högskolan och sektorns framtida utveckling.
  • Att medverka till att sektorns frågor ges medial uppmärksamhet.
  • Att bedriva sektorsinternt arbete för utformning av rekommendationer om standarder, bevakning av rationaliseringsmöjligheter inom sektorn samt vidmakthålla nätverk.

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser finns här.