Om SUHF > Valberedning och revisorer

Valberedning och revisorer

SUHF:s valberedning har till uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer.

Valberedning för åren 2018-2019

  • Romulo Enmark, Försvarshögskolan (ordförande)
  • Sigbritt Karlsson, KTH
  • Torbjörn von Schantz, Lunds universitet
  • Sara Arrhenius, Kungliga konsthögskolan
  • Per Brolin, Linnéuniversitetet

SUHF:s ordförande och vice ordförande har tillsammans med valberedningens ordförande rätt att fatta beslut om ersättare om någon ledamot avgår.

Revisorer för åren 2017-2018

  • Anders Hederstierna, rektor Blekinge tekniska högskola
  • Susanne Wallmark, förvaltningschef, Malmö högskola