Om SUHF > Valberedning och revisorer

Valberedning och revisorer

SUHF:s valberedning har till uppgift är att lämna förslag på styrelseledamöter och revisorer.

Valberedning fram till mars 2018

  • Romulo Enmark, rektor Försvarshögskolan (sammankallande)
  • Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet
  • Marita Hilliges, rektor Högskolan Dalarna
  • Per Brolin, universitetsdirektör Linnéuniversitetet
  • Paula Crabtree, rektor Stockholms konstnärliga högskola

SUHF:s ordförande och vice ordförande har tillsammans med valberedningens ordförande rätt att fatta beslut om ersättare om någon ledamot avgår.

Revisorer för perioden 2017-2018

  • Anders Hederstierna, rektor Blekinge tekniska högskola
  • Susanne Wallmark, förvaltningschef, Malmö högskola