Publicerat > Internationella dokument

Internationella rapporter och dokument

På denna sida finns läsvärda internationella rapporter och dokument av olika slag samlat. Här finns också skrivelser och andra dokument som av SUHF översatts till engelska. De är sorterade i grupper år för år med nyast överst. Dokumenten finns även i mapparna längst ned på sidan.

Översatta SUHF-dokument

MOOC

Europeiska unionen (EU)

Bolognaprocessen

European University Association (EUA)

Trends-rapporter

Nordiskt universitetssamarbete (NUS)

Övrigt

 

Upp en nivå

MOOC

  • MOOC i et internasjonalt perspektiv_Ny global agenda for innovasjon i høyere utdanning_Gard Titlestad, ICDE_2013
  • Tid for MOOC_MOOC-utvalgets delrapport_Norge_2013