Publicerat > Internationella dokument

Internationella rapporter och dokument

På denna sida finns läsvärda internationella rapporter och dokument av olika slag samlat. Här finns också skrivelser och andra dokument som av SUHF översatts till engelska. De är sorterade i grupper år för år med nyast överst. Dokumenten finns även i mapparna längst ned på sidan.

Översatta SUHF-dokument

MOOC

Europeiska unionen (EU)

Bolognaprocessen

European University Association (EUA)

Trends-rapporter

Nordiskt universitetssamarbete (NUS)

Övrigt

 

Upp en nivå

Trends-rapporter

  • Trends 1_Trends in learning structures in higher education_7 Jun 1999
  • Trends 2_Towards a European higher education area
  • Trends 3_Progress towards the EHEA_2003
  • Trends 4_European universities implementing Bologna_2005
  • Trends 5_Universities shaping the Eropean higher education area_2007
  • Trends 6_2010_pressmeddelande
  • Trends 6_A decade of change in European higher education_2010