Publicerat > Konferensdokumentation

Konferensdokumentation

På denna sida finns SUHF:s konferensmaterial samlat årsvis.

Konferensdokumentation från HfR - Högskolornas Forum för Redovisningsfrågors konferenser, finns här.

Se inspelningen från seminariet kring utveckling av kvalitetssäkringssystem 29 april 2015

Se inspelningen från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 1

Se inspelningen av från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 2

Upp en nivå

Seminarium om praktiska frågor kring av avgiftsskyldiga sökande och studenter, Stockholm 13-05-16

 • Andra året med studieavgifter-lärosätenas erfarenheter I_Annika Pontén UKÄ_SUHF avgiftseminarium 130516
 • Andra året med studieavgifter-lärosätenas erfarenheter II_Annika Pontén UKÄ_SUHF avgiftseminarium 130516
 • Avgiftsskyldiga sökande 2011-2013_Andreas Sandberg UHR_SUHF avgiftseminarium 130516
 • DELTAGARE avgiftsseminarium 130516_130513
 • Inbjudan 16 maj_REV 130417
 • Internationell studentrekrytering KI och KTH_Jenny Enblom och Annifrid Pålsson_SUHF avgiftseminarium 130516
 • Invandring av internationella studenter till Sverige_Rapport från EMN Sverige 2012-1
 • Ladok_Studieavgiftsprojektet 2013_Lisa Eliasson och Erik Wallenberg_SUHF avgiftseminarium 130516
 • Mats Edvardsson inledning och diskusssion_SUHF avgiftseminarium 130516
 • Migrationsverket_Kent Sjöholm och Malin Pernes_SUHF avgiftseminarium 130516
 • SARA-projektet_Tuula Kuosmanen UHR_SUHF avgiftseminarium 130516