Publicerat > Konferensdokumentation

Konferensdokumentation

På denna sida finns SUHF:s konferensmaterial samlat årsvis.

Konferensdokumentation från HfR - Högskolornas Forum för Redovisningsfrågors konferenser, finns här.

Se inspelningen från seminariet kring utveckling av kvalitetssäkringssystem 29 april 2015

Se inspelningen från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 1

Se inspelningen av från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 2

Upp en nivå

Workshop - Etiska dilemman vid internationalisering av högre utbildning 160421

  • Case BDS
  • CASE BTH_Uganda
  • CASE KI dilemma Uganda
  • CASE SAR
  • CASE SFS studentfall
  • Christian Munthe
  • Deltagarförteckning
  • Gøril Mellem
  • Minnesanteckningar
  • Program