Publicerat > Konferensdokumentation

Konferensdokumentation

På denna sida finns SUHF:s konferensmaterial samlat årsvis.

Konferensdokumentation från HfR - Högskolornas Forum för Redovisningsfrågors konferenser, finns här.

Se inspelningen från seminariet kring utveckling av kvalitetssäkringssystem 29 april 2015

Se inspelningen från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 1

Se inspelningen av från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 2

Upp en nivå

Avgiftsfrågor 22 september 2011

  • Avgifter för studerande från tredje land - så här blev det, vad gör vi nu_Fredrik Andersson
  • Avgiftshinder_Kjell Gunnarsson
  • Avgiftsprojekt_Frida Hallqvist Malmö högskola
  • Liten tillbakablick läsåret 2011-12_MariAnne Walz_SI
  • Problem för inresande studenter antagna i Sverige_Agneta Stark
  • Seminarieprogram 22 september
  • Studentrekrytering efter studieavgifter - vad kan vi lära av andra länder_Bergfors-Larsson_Tillväxtanalys
  • Study Destination Sweden_Lars Holberg Eva Malmström Jonsson