Publicerat > Konferensdokumentation

Konferensdokumentation

På denna sida finns SUHF:s konferensmaterial samlat årsvis.

Konferensdokumentation från HfR - Högskolornas Forum för Redovisningsfrågors konferenser, finns här.

Se inspelningen från seminariet kring utveckling av kvalitetssäkringssystem 29 april 2015

Se inspelningen från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 1

Se inspelningen av från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 2

Upp en nivå

Kvalitetssytem för forskning, 180514

  • Kerstin Sahlin - Kvalitet V 180514
  • Kvalitet V - Kvalitetssystem för forskning - 180514 - minnesanteckningar (REV)
  • Program och frågor - Kvalitet V 180514
  • SFS - Kvalitet V 180514
  • UKÄ - Nationellt system för kvalitetssäkring av utbildning och forskning - Kvalitet V 180514
  • Åsa Kettis - Ramverk kvalitetssäkring forskning Kvalitet V 180514