Publicerat > Konferensdokumentation

Konferensdokumentation

På denna sida finns SUHF:s konferensmaterial samlat årsvis.

Konferensdokumentation från HfR - Högskolornas Forum för Redovisningsfrågors konferenser, finns här.

Se inspelningen från seminariet kring utveckling av kvalitetssäkringssystem 29 april 2015

Se inspelningen från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 1

Se inspelningen av från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 2

Upp en nivå

Seminarium om lärosätenas roll i arbetet med nyanlända 160208

 • Caroline Sundberg SFS.pdf
 • Cecilia Christersson SUHF nyanlända 160208.pdf
 • Deltagare 160208
 • Hanne Smidt.pdf
 • Nyanlända i etableringsuppdraget.pdf
 • Presentation GU.pdf
 • Presentation LiU.pdf
 • Presentation Lärosäten Syd
 • Presentation MaH.pdf
 • Program 160208.pdf
 • Särskild valideringsinsats Mats Edvardsson Malin Jönsson.pdf
 • UHR kortversion av effektstudien.pdf