Publicerat > Konferensdokumentation

Konferensdokumentation

På denna sida finns SUHF:s konferensmaterial samlat årsvis.

Konferensdokumentation från HfR - Högskolornas Forum för Redovisningsfrågors konferenser, finns här.

Se inspelningen från seminariet kring utveckling av kvalitetssäkringssystem 29 april 2015

Se inspelningen från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 1

Se inspelningen av från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 2

Upp en nivå

-2007

 • Akademisk frihet - lärosätenas autonomi - samhällsrelevans_konferensrapport_2 nov 1999_KaU
 • Arbetsfördelning inom högskolevärlden_konferensrapport_15 okt 2003_LiU
 • Att sträka demokratin - en uppgift för universitet och högskolor_konferensrapport_1 nov 2000_SU
 • Framgångsrik forskning inom högskolan - nya möjligheter_16 nov 2005 GU_inbjudan
 • Högskolors och universitets breddade uppdrag_20 okt 2004_MaH_inbjudan
 • Internationell forskningsfinansiering_7 nov 2007_MiUN_Konferensinbjudan och program
 • Samverkan mellan lärosäten - en framgångsstrategi_26 okt 2006_VxU_förhandsinbjudan
 • Specialistsjuksköterskeutbildning_25 maj 2004
 • SUHF-konferens för livslångt lärande_konferensrapport_27 okt 1998_ÖrU
 • The role of higher education institutions in regional development_report_4 okt 2005 KaU
 • Undergraduate education and research - Do they belong together_konferensrapport_17 okt 2001_UU
 • Vem styr kunskapsutvecklingen i högskolan_25 sep 2002_LTU