Publicerat > Konferensdokumentation

Konferensdokumentation

På denna sida finns SUHF:s konferensmaterial samlat årsvis.

Konferensdokumentation från HfR - Högskolornas Forum för Redovisningsfrågors konferenser, finns här.

Se inspelningen från seminariet kring utveckling av kvalitetssäkringssystem 29 april 2015

Se inspelningen från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 1

Se inspelningen av från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 2

Upp en nivå

Dialogseminarium januari 2016

  • Dialogseminarium 160115 DELTAGARE
  • Dialogseminarium finansiärer-lärosäten 160115 PROGRAM
  • Göran Marklund Samverkan och nyttiggörande
  • Lars Hultman, SSF, Strategisk forskning
  • Lena Gustafsson inledning
  • Magnus MacHale Gunnarsson Inspel till forskningspropositionen
  • Stephen Hwang Kunskapsöversikt forskningsfinansiering
  • Sven Stafström Gemensamma utmaningar för forskningsutförare och forskningsfinansiärer