Publicerat > Konferensdokumentation

Konferensdokumentation

På denna sida finns SUHF:s konferensmaterial samlat årsvis.

Konferensdokumentation från HfR - Högskolornas Forum för Redovisningsfrågors konferenser, finns här.

Se inspelningen från seminariet kring utveckling av kvalitetssäkringssystem 29 april 2015

Se inspelningen från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 1

Se inspelningen av från seminariet om framtidens lärandemiljöer 20 maj 2015, del 2

Upp en nivå

Öppen vetenskap - möjligheter och utmaningar 170228

 • Adrial Öppen vetenskap 20170228.pdf
 • Björn Brorström summerar 1 Open Access (46 s)
 • Björn Brorström summerar 2 förlagen (1:34)
 • Björn Brorström summerar 3 Meriteringssystemet (2:40)
 • Deltagarförteckning
 • Eellend-170228.pdf
 • Holm-170228.pdf
 • Petzold-170228.pdf
 • Program Öppen vetenskap 170228
 • Widmark - OS 170228.pdf
 • Åkesson-170228.pdf