Publicerat > Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

På denna sida finns SUHF:s pressmeddelanden samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Pressmeddelanden 2009-2012

Pressmeddelanden 2004-2008

Pressmeddelanden 2000-2003

Upp en nivå

Pressmeddelande 2000-2003

 • Debattaratikel mars 2002 Christina Ullenius
 • Den fria forskaren hotad - pressmeddelande sept 2002
 • Det är nödvändigt att finna nya modeller för finansiering_Christina Ullenius till HSV Nyheter och debatt nr 4_2001-05-30
 • Eniga om hur tillkommande resurser skall fördelas - pressmeddelande mars 2003
 • Fortsatt behov av kvalitetsförstärkning - pressmeddelande oktober 2002
 • Gymnasieutredning dåligt förankrad - pressmeddelande juni 2003
 • Högskolan måste börja skräddarsy för näringslivet - debattartikel i Dagens industri 2001-02-16
 • Högskoleverkets årsrapport 2001 - Något måste göras - pressmeddelande 2002-06-05
 • Lyft Sveriges som forskningsnation av Hans Bergström SvD_mars 2002
 • Lätta på banden till universiteten - debattartikel sept 2002
 • Nytt förslag om full kostnadstäckning - pressmeddelande oktober 2002
 • Pressmeddelande mar 2003 - Forskning för svensk framtid - kommentar till VRs rapport
 • Pressmeddelande okt 2001 - Minst 2,2 miljarder behöv till högskolan
 • Samling till en ny forskningspolitik - pressmeddelande oktober 2003
 • Sex miljarder behöv till -- Pressmeddelande mars 2002
 • Sveriges som kunskapsnation - uttalande av SUHF mars 2002
 • Så löser vi krisen - pressmeddelande mars 2002
 • Uttalande av förbundsförsamlingen om högskolepropositionen hösten 2001_okt 2001
 • Uttalande om den fortsatta expansionen av grundutbildningen inom högskolan_SUHF FF nov 2000
 • Välbesökt seminarium om kvinnligt akademiskt ledarskap. Artikel i Universitetsläraren maj 2001
 • Ökad rörlighet för studenter i norden - pressmeddelande aug 2002