Publicerat > Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

På denna sida finns SUHF:s pressmeddelanden samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Pressmeddelanden 2009-2012

Pressmeddelanden 2004-2008

Pressmeddelanden 2000-2003

Upp en nivå

Pressmeddelande 2009-2012

  • Pressmeddelande 2009-04-22_Europeiska universitet samlas för att möta den ekonomiska krisen
  • Pressmeddelande 2011-12-13_Internationaliseringen av den högre utbildningen_konferens i Lund
  • Pressmeddelande_Sveriges utvärderingssystem av högre utbildning underkänns_ENQA-rapport_2012-04-19