Publicerat > Rapporter

Rapporter

På denna sida finns SUHF:s rapporter från före 1999 och framåt samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

Rapporter 2013-2014:

Rapporter 2011-2012:

Rapporter 2009-2010

Rapporter 2005-2008

Rapporter 2000-2004

Rapporter t.o.m. 1999

Upp en nivå

Rapporter 2009-2010

  • Det framtida antagningslandskapet och dess behov av systemstöd - slutrapport_2009-05-04
  • Digital språkundervisning_del 1 - Intervjuer med språklärare och språkstudenter_jan 2010
  • Digital språkundervisning_del 2 - Kartläggning av utvecklngsprojekt vid universitet och högskolor i Sverige_jan 2010
  • Digital språkundervisning_del 3 - Modellutveckling av digitala språkcentra_jan 2010
  • Genomgång av Högskoleverkets utvärdering av humanioraämnen 2008-2009_2009-06-15
  • Rapport från Språkgruppen - SUHF 2009-02_dnr 08-040_2009-06-02
  • Rapport om tidsredovisning med appendix_Gunnarsson_SUHF 2009-1_2009-02-03
  • Slutrapport från SUHFs Expertgrupp för kvalitetsfrågor 2008-2009_okt 2009