Publicerat > Rapporter

Rapporter

På denna sida finns SUHF:s rapporter från före 1999 och framåt samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

Rapporter 2013-2014:

Rapporter 2011-2012:

Rapporter 2009-2010

Rapporter 2005-2008

Rapporter 2000-2004

Rapporter t.o.m. 1999

Upp en nivå

Rapporter 2017

  • Beställd utbildning – för deltagare eller studenter, nov 2017
  • Expertgruppen för kvalitetsfrågor - slutrapport 2017
  • Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering, februari 2017
  • Quality in admin_SUHF_170824
  • Rektorers avgångsvillkor, Tholin-Karlsson, RAPPORT, mars 2017, dnr 0015-17
  • Tillgodoräknande efter utbytesstudier, nov 2017
  • Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning, Brorström-Granfelt, maj 2017