Publicerat > Rapporter

Rapporter

På denna sida finns SUHF:s rapporter från före 1999 och framåt samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

Rapporter 2013-2014:

Rapporter 2011-2012:

Rapporter 2009-2010

Rapporter 2005-2008

Rapporter 2000-2004

Rapporter t.o.m. 1999

Upp en nivå

Rapporter t.o.m. 1999

  • Avtal om forskningsfinansiering_sept 1997
  • Ekonomisk hantering av projekt inom EUs fjärde ramprogram_tolkningar och tillämpning_1998-09-24
  • Får vi nog med doktorer. Om behovet av disputerade i högskola och samhälle_1997-08-28
  • Genomlysning av svensk forskarutbildning
  • Högskolan och näringslivet_1998-03-18
  • Högskolans tredje uppgift_enkätundesökning_aug 1999
  • Jävsregler i högskolan_1997-11-25
  • Riktlinjer för hantering av vetenskaplig ohederlighet_Tersmeden_1997-08-28
  • Tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning_1999-09-29