Publicerat > Rapporter

Rapporter

På denna sida finns SUHF:s rapporter från före 1999 och framåt samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

Rapporter 2013-2014:

Rapporter 2011-2012:

Rapporter 2009-2010

Rapporter 2005-2008

Rapporter 2000-2004

Rapporter t.o.m. 1999

Upp en nivå

Rapporter 2013-2014

  • Bildning-utbildning-matchning_140513
  • PM angående systemkostnader Ladok och NyA_REV 130417
  • Resurser för utbildning och forskning_140425
  • SUHF Uppföljning_Vetenskap_utan_gränser_140827
  • Ökad självständighet 2014 04 24 slutlig