Publicerat > Rapporter

Rapporter

På denna sida finns SUHF:s rapporter från före 1999 och framåt samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

Rapporter 2013-2014:

Rapporter 2011-2012:

Rapporter 2009-2010

Rapporter 2005-2008

Rapporter 2000-2004

Rapporter t.o.m. 1999

Upp en nivå

Rapporter 2011-2012

 • Analys av Högskoleverkets beslut om examenstillstånd för de nya lärarutbildningarna_Hjälm_maj 2011
 • Att styra självständiga lärosäten_Riksrevisionen 2012-4
 • Full kostnadstäckning i verkligheten_Ann-Kristin Mattson_jan 2011
 • Håller utvärderingsmetoden tillräcklig kvalitet
 • Läraranställningar vid svenska universitet och högskolor med bilaga_SUHF_120412
 • Rapport från intervjuer med högskolerektorer och studenter om framtiden 2030_Josefson, okt 2012
 • Slutrapport från Arbetsgrupp för utveckling av formatspecifikationen SwePub MODS på nationell nivå, juni 2012
 • Stykkevis og delt - Utmaningar och utvecklingsmöjligheter kring anordnandet av högskoleprovet - Slutrapport från Högskoleprovsgruppen 8 oktober 2012
 • SUHF-modellen i verkligheten_Mattson_2011-02-17
 • Triangelns olika sidor, att arbeta i, med och för kunskapstriangeln_Rapport från SUHF-K3-slutversion_dnr 11-077_2011-05-30
 • Ökat beroende efter frihetsreformen - Studentinflytandet två år efter kårobligatoriets avskaffande - rapport_juli 2012