Publicerat > Rapporter

Rapporter

På denna sida finns SUHF:s rapporter från före 1999 och framåt samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

Rapporter 2013-2014:

Rapporter 2011-2012:

Rapporter 2009-2010

Rapporter 2005-2008

Rapporter 2000-2004

Rapporter t.o.m. 1999

Upp en nivå

Rapporter 2015-2016

  • Betyg i högre utbildning, 2016
  • Bilaga Kartläggning av lärosätenas insatser kopplade till flyktingar och nyanlända appendix
  • Ett eller två urval i de stora nationella antagningsomgångarna, juni 2015
  • Ett eller två urval i de stora nationella antagningsomgångarna, juni 2015
  • Framtidens lärandemiljöer Rapport från SUHFs arbetsgrupp 2016
  • Kartläggning av lärosätenas insatser kopplade till flyktingar och nyanlända
  • Learning together for change Conference-report April 2015