Publicerat > Rapporter

Rapporter

På denna sida finns SUHF:s rapporter från före 1999 och framåt samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

Rapporter 2013-2014:

Rapporter 2011-2012:

Rapporter 2009-2010

Rapporter 2005-2008

Rapporter 2000-2004

Rapporter t.o.m. 1999

Upp en nivå

Rapporter 2005-2008

 • Avdragsrätt för donationer till forskning_slutrapport_dnr 07-089_2008-01-22
 • Det framtida högskolelandskapet_nov 2007
 • Full kostnadstäckning för externt finansierade projekt_Sundqvist_2005
 • Full kostnadstäckning_rapport_mars 2007
 • Fyra vägar för kommersialisering av högskolans kunnande_småskrift 1_maj 2007
 • Genomlysning av Högskoleverkets utvärderingar slutrapport november 2008
 • Högre utbildning och forskning under de senaste decennierna_komplettering fram till och med 2005_Sundqvist_2006
 • Kvalitet och kvalitetssäkring i utbildningen_lägesrapport
 • Landskap i förändring, profilering och samverkan i vår närmaste omvärld_Melander_okt 2007
 • Mot högre akademisk kvalitet, det framtida högskolelandskapet_dnr 07-019_2008-12-04
 • Pedagogisk utbildning för högskolans lärare_slutrapport_2005
 • Stipendier i studier på forskarnivå_rapport med protokollsutdrag_2008-11-11
 • Universitetens rättsliga ställning - rapport från Lena Marcusson_nov 2005
 • Utredningen som SUHFs framtida roll_protokollsutdrag_2008-11-11
 • Övergripande principer för offentlighet och sekretess i integritetskänslig forskning_2006-05-22
 • Översyn rektorers och prorektorers villkor_slutrapport_protkollsutdrag 2008-04-09