Publicerat > Rekommendationer

Rekommendationer

På denna sida finns rekommendationer till SUHF:s medlemmar och uttalanden från SUHF samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rekommendationer 2017-2018

Rekommendationer och råd 2015-2016

Rekommendationer 2013-2014

Rekommendationer 2011-2012

Rekommendationer 2009-2010

Rekommendationer 2007-2008

 Rekommendationer 2004-2006

Rekommendationer t.o.m. 2003

Ej längre gällande rekommendationer

 

Upp en nivå

Rekommendationer 2017-2018

  • REK 2017-1 Rekommendation avseende uppförandekod för rekryteringsagenter
  • REK 2017-2 Rekommendation redovisning av kostnader för open access, dnr 0039-17
  • REK 2017-3 Rekommenderade metadata att användas vid arkivering av kursdokumentation 2018-04-06 - REVIDERAD
  • REK 2018-1 Rekommendation för datahanteringsplan