Publicerat > Rekommendationer

Rekommendationer

På denna sida finns rekommendationer till SUHF:s medlemmar och uttalanden från SUHF samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rekommendationer 2017-2018

Rekommendationer och råd 2015-2016

Rekommendationer 2013-2014

Rekommendationer 2011-2012

Rekommendationer 2009-2010

Rekommendationer 2007-2008

 Rekommendationer 2004-2006

Rekommendationer t.o.m. 2003

Ej längre gällande rekommendationer

 

Upp en nivå

Rekommendationer 2011-2012

 • REK 2011-1 Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem
 • REK 2011-2 Etiska riktlinjer för nationell och internationell studentrekrytering
 • REK 2011-3 Rekommendationer för utbildning på forskarnivå
 • REK 2011-4 Reviderade rekommendationer om sista betalningsdatum för första terminens studieavgift
 • REK 2012:1 Hanteringen av vissa avgiftsskyldiga studenter och viss avgiftsskyldig utbildning
 • REK 2012-1 Reviderade rekommendationer för redovisning av lokalkostnader 2012-02-02
 • REK 2012-1 Reviderade rekommendationer lokalkostnader_underlag
 • REK 2013-1 Gemensam examen på forskarnivå 2013-02-22
 • REK 2013-2_Etiska riktlinjer vid studentrekrytering_130321
 • REK 2013-3 Rekommendationer avseende personer som vistas i lärosätets lokaler och deltar i verksamhet vid lärosätet men som varken är antagna till studier eller anställda vid lärosätet_130611_dnr 13-016
 • REK 2014-1 Lokalkostnader vid universitet och högskolor REV 151026 dnr 14-069
 • Vägledning redovisning av lokalkostnader vid UoH enl REK 2014-1