Publicerat > Rekommendationer

Rekommendationer

På denna sida finns rekommendationer till SUHF:s medlemmar och uttalanden från SUHF samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rekommendationer 2017-2018

Rekommendationer och råd 2015-2016

Rekommendationer 2013-2014

Rekommendationer 2011-2012

Rekommendationer 2009-2010

Rekommendationer 2007-2008

 Rekommendationer 2004-2006

Rekommendationer t.o.m. 2003

Ej längre gällande rekommendationer

 

Upp en nivå

Rekommendationer 2007-2008

 • Förtydligande till Rekommendationer för att underlätta studenters rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige.pdf
 • Förtydligande till Rekommendationer för att underlätta studenters rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige.pdf
 • Förtydligande till Rekommendationer för att underlätta studenters rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige.pdf
 • Förtydligande till Rekommendationer för att underlätta studenters rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige.pdf
 • Förtydligande till Rekommendationer för att underlätta studenters rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige.pdf
 • Gemensam informationstext inför ansökningsomgången 15 oktober av antagning av studenter från tredje land_dnr 08-083_2008-09-08
 • Kommissionsrekommdationer om riktlinjer för rekrytering av forskare_antagna av SUHFs styrelse_2007-04-23
 • Lokala arbetstidsavtal för lärare - råd och rekommendationer_2008-11-11
 • Rekommendationer angående sökande från tredje land inför antagningen till ht 08_dnr 52-08_2008-05-22
 • Rekommendationer för att underlätta studenters möjligheter till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige_december 2008_ny bilaga_2010-01-25
 • Rekommendationer konstnärliga examensbenämningar_dnr 07-027_2007-06-12
 • Rekommendationer om etisk hantering vid studentrekrytering_mars 2007
 • Rekommendationer om riktlinjer för kompensation av doktoranders studietid vid internationella förtroendeuppdrag_dnr 65-07_2007-10-10
 • Reviderade rekommendationer rörande antagningssystemet NyA_Dnr 59-07_2007-10-10
 • Ändringar i tidsplaner för antagningen inför ht 2009
 • Ändringar i tidsplaner inför ht 2008_dnr 6-07_2007-10-09